Α' - Γ' Γυμνασίου

Κατά τη χειμερινή περίοδο το πρόγραμμα σπουδών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου θα διαμορφωθεί ως εξής:

gumnasio