Α' Λυκείου

Κατά τη χειμερινή περίοδο το πρόγραμμα σπουδών για την Α’ Λυκείου θα διαμορφωθεί ως εξής:

lukeioA