Β' Λυκείου

Κατά τη χειμερινή περίοδο το πρόγραμμα σπουδών για την Β’ Λυκείου θα διαμορφωθεί ως εξής:

lukeioB