Γ' Λυκείου

Κατά τη θερινή περίοδο το πρόγραμμα σπουδών για την Γ’ Λυκείου θα διαμορφωθεί ως εξής:

lukeioGTherino

Κατά τη χειμερινή περίοδο το πρόγραμμα σπουδών για την Γ’ Λυκείου θα διαμορφωθεί ως εξής:

lukeioG